Coca-Cola

A dolgok megfelelő folyása.

A The Coca‑Cola Company és a Coca‑Cola Hellenic 2005. június 1-jén kötött partneri megállapodást a Nemzetközi Dunavédelmi Bizottsággal (ICPDR), amelyben három területen vállaltunk szerepet a Duna megóvásáért. Ezek közül az egyik, hogy állami és természetvédelmi civil szervezetekkel együttműködve támogatjuk a Duna-menti vizes élőhelyek megóvását. A Coca‑Cola Magyarország ezért 2008-ban egy ötéves program keretében a  WWF Magyarországgal fogott össze a mohácsi Szabadság-sziget megmentéséért. Bővebb információk itt.

A megállapodás második eleme a Dunához kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő tevékenység, mert hiszünk abban, hogy a természetvédelem, és azon belül a Duna-védelem területén is csak hosszú távú szemléletformálással lehet valódi eredményeket elérni. Ettől a céltól vezérelve fejlesztettük ki az ICPDR-ral közösen a Duna Ismerettárat, egy interaktív oktatási segédanyagot, amely Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában is elérhető az iskolák és tanárok számára.

Európában egyedülálló módon, vállalatunk civil partnerével, a GWP Magyarországgal együtt  életre hívta a Duna Ismerettár tanulmányi versenyt, aminek segítségével 2008 óta több ezer gyermek ismerte meg a Duna-medence élővilágát. A versenyt, amely szerepel a nemzeti tanulmányi versenyek hivatalos listáján, kezdetektől szakmailag támogatja az Emberi Erőforrások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium.
A Duna Ismerettár elemei elektronikus formában elérhetőek a www.danubebox.hu oldalon.

A Nemzetközi Dunavédelmi Bizottsággal kötött megállapodásunk harmadik eleme a Nemzetközi Duna Nap megünneplésére tett ígéretünk. Minden évben június 29-én a folyó védelmére, természeti kincseire hívjuk fel a lakosság és a szakemberek figyelmét. Vállalatunk ennél is továbblépett, hiszen az ünneplés 2010 óta nem csupán egyetlen napra korlátozódik, hanem Danube Flow - Hív a Duna! néven márciustól szeptemberig tartó eseménysorozattá bővült. A dunaparti programokon a családok, városlakók, helyi közösségek kapnak lehetőséget arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a folyóval, megismerjék és megszeressék a Dunát. Civil partnerünkkel, a MindSpace NKft.-vel együtt abban bízunk, hogy a személyes kötődés és az élmények a folyó tiszteletére és védelmére ösztönzi az embereket.

További részletek a Hív a Duna! programsorozatról a www.hivaduna.hu vagy a www.facebook.com/danubeflow oldalakon találhatóak.


ICPDR

Danube Day

Danube Box

Danube Flow

Danube Flow Facebook

Share |
Partneri kapcsolatok