Coca-Cola

Társadalmi felelősségvállalásunk a Coca-Cola-nál

Valahányszor egy fogyasztó megkóstolja egy termékünket, a vállalatunk és a márkáink életének szereplőivé válnak. Méghozzá a világ több mint kétszáz országában, naponta 1,8 milliárd alkalommal. Vállalati világpolgárok vagyunk, így hatalmas felelősség az osztályrészünk: kulcsfontosságú, hogy termékeinket felelősen forgalmazzuk, munkatársainkkal igazságosan bánjunk. Szemmel látható, pozitív hatást kell kifejtenünk azokban a közösségekben, ahol működünk, kötelességünk megvédeni azt a természeti környezetet, amelyben mindannyian élünk. Ez mind a Coca‑Cola cég vállalati felelősségének, társadalmi felelősségvállalásának, szerepvállalásának része kell, hogy legyen.

A Coca‑Cola társadalmi felelősségvállalása a közösségben

A Coca‑Cola több szempontból is mindenhol helyi vállalat. Palackozó partnereinkkel világszerte több mint 800 üzemben csomagoljuk termékeinket. Ezekben és más egységekben helyi munkavállalókat alkalmazunk, helyben adózunk, helyi beszállítóktól rendelünk árut, szolgáltatásokat és termelőeszközöket, illetve támogatjuk a helyi közösségi programokat.

Több mint kétszáz országban élünk és dolgozunk. Szoros kapocs fűz bennünket a helyi közösségek életéhez, megélhetéséhez. Számunkra is kulcsfontosságú a közösségek gazdasági sikere, folyamatos növekedése. A gazdasági sikerhez nem csak munkaadóként, de az üzletfeleinknél, partnereinknél létesülő és meglévő állásokon keresztül is hozzájárulunk.

A gazdasági hatáson túl a helyi igényekhez igazodó közösségi programokba is jelentős összegeket fektetünk. A helyi vezetőkkel, vállalkozásokkal és kormányzattal együttműködésben felmérjük a közösségek szükségleteit, vágyait. E felmérések eredményeire épülő partnerkapcsolataink és programjaink nagymértékben hozzájárulnak azok/közvetlen környezetünk gyarapodásához, hiszen a Coca‑Cola társadalmi felelősségvállalása nemcsak a piacon és a munkahelyeken, van jelen, hanem a közösségekben is.

A Coca‑Cola magyarországi CSR stratégiájának célja

A „Mi a társadalmi felelősségvállalás?” kérdésre már tudjuk a választ – Magyarországon is. A CSR a külvilág érdekeinek és elvárásainak beépítése az üzleti működésbe. Nem más tehát mint a bizalom elvének meghonosítása a vállalatok hétköznapjaiban.

A „Miért fontos a társadalmi felelősségvállalás?” kérdésre adott válasszal szintén tisztában vagyunk. A CSR az az eszköz, amely összeköti a fogyasztót, a társadalom különböző szereplőit és a cégeket. Ez az a kapocs, amely alapja a fenntartható fejlődésnek és természetesen a fenntartható üzletnek is. Az a vállalkozás tehát, amely nem száll be a felelősség piacán a kínálati versenybe, az rövid távon számolhat azzal, hogy kiírja magát a pályáról. A hitelpiaci, majd a reálgazdaságban jelentkező válság világosan megmutatta, mi történik azokkal a cégekkel, amelyek társadalmilag felelőtlen gyakorlatot folytatnak.

Az igazi kérdés tehát ma már az, miként legyenek a vállalatok társadalmilag felelősek. Arra kell válaszokat keresnünk, hogyan lehet a napi gyakorlat részévé tenni, mérni a CSR-t.

Az internet adta lehetőségekkel élve szeretnénk megmutatni saját válaszainkat. Válaszainkat arra vonatkozólag, hogy mit tettünk a külvilág és cégünk között meglévő bizalom erősítéséért. Nagy öröm számomra, hogy ezeket megoszhatom most Önökkel.

Nikos Kalaitzidakis ügyvezető igazgató
Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

Share |